Acord d’usuari del comerç de futurs OKEx

1. Visió general

1.1 OKEx Futures Trading (el “Servei”) és un servei de negociació de derivats d’actius financers virtuals (VFA) llançat per Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (en endavant “OKEx”). Està dissenyat, gestionat i operat per OKEx. Per activar OKEx Futures Trading, heu de llegir, entendre i acceptar completament el “Acord d’usuari OKEx Futures Trading” i el contingut inclòs en l’article 7.1 d’aquest document (l ‘”Acord”). Llegiu detingudament tots els termes i condicions abans de triar acceptar aquest Acord.

1.2 Tingueu en compte que no utilitzarà el Servei abans d’acceptar els termes de l’Acord. En particular, en acceptar l’Acord directament o utilitzar el Servei, reconeixeu que heu acceptat els termes de l’Acord.

2. Elegibilitat per utilitzar el servei

2.1 Vostè reconeix i accepta que:

 • heu acceptat les “Condicions del servei d’OKEx” i sou elegible i no està prohibit l’ús dels “Serveis” que s’hi defineixen;
 • aquest Acord no contradiu les lleis del país o regió d’on sou;
 • sou el propietari legal dels VFA que heu dipositat al Servei i els VFA esmentats anteriorment s’obtenen de fonts legítimes.

2.2 Vostè és conscient i assumeix els riscos en utilitzar el Servei, que inclouen, entre d’altres, a:

 • l’alta volatilitat dels preus dels VFA i els seus derivats podria provocar pèrdues grans o totals en un període curt de temps;
 • la insuficiència de VFA dipositats com a marge podria incórrer en la liquidació immediata de les vostres posicions i podríeu perdre tots els VFA que hàgiu dipositat al Servei;
 • es pot produir indignació tecnològica, cosa que pot retardar o bloquejar l’ús del Servei;
 • es pot produir una anomalia del mercat, que pot provocar la pèrdua dels vostres VFA.
 • de tant en tant, per mantenir el benestar general del mercat, OKEx necessita afegir, eliminar o canviar polítiques. Aquesta acció pot estar a favor o en contra d’un usuari individual com vosaltres.

2.3 Vostè reconeix i accepta que:

 • No utilitzarà el Servei amb cap propòsit il·legal.
 • No iniciarà ni facilitarà cap tipus de manipulació del mercat.

3. Ús del servei

3.1 El Servei us proporciona llibre de comandes en temps real juntament amb altra informació. Podeu veure o descarregar informació per al vostre propi anàlisi.

OKEx no es fa responsable dels judicis o anàlisis que realitzeu sobre la base de la informació proporcionada pel Servei.

3.2 Podeu fer comandes, en el formulari requerit per OKEx, a través del lloc web, el programari del client, l’API o qualsevol altre canal. Un cop emplenada una comanda, no podreu cancel·lar-la ni modificar-la.

3.3 Un cop omplert el vostre comandament “Obre llarg” o “Obre curt”, s’obre la posició corresponent. Un cop omplert un ordre “Tanca llarg” o “Tanca curt”, es tanca la posició corresponent. El Servei us proporcionarà informació en temps real sobre les vostres posicions i sobre el valor dels vostres VFA i els seus derivats..

3.4 Els futurs es liquidaran a les 08:00 (UTC) cada dia (el “Liquidació”). El preu de liquidació és el preu de marca més recent (definit i calculat pel Servei, consulteu la “Guia de futurs OKEx”). A la liquidació, s’afegirà a RPL la mateixa quantitat de FVA que la de UPL i RPL menys l’import de la recuperació s’acreditarà al vostre saldo, que es podrà retirar immediatament (subjecte al requisit de marge i altres límits requerits pel Servei). A continuació, UPL i RPL es restableixen a 0. (Per a definicions i mètodes de càlcul de UPL 、 RPL i quantitat de recuperació, consulteu la “Guia de futurs OKEx”).

3.5 En el moment del lliurament del contracte (08:00 UTC de cada divendres), el sistema tancarà les posicions de tots els futurs setmanals oberts. El preu serà el valor mitjà aritmètic del BTC / USDT o d’un altre índex rellevant de l’anterior hora abans del lliurament. Els beneficis i pèrdues obtinguts després de tancar la posició a través del lliurament s’afegiran a RPL i RPL menys l’import de la recuperació s’acreditarà al vostre saldo, que es podrà retirar immediatament. A continuació, UPL i RPL es restableixen a 0. (Per a definicions i mètodes de càlcul de UPL, RPL i quantitat de recuperació, consulteu "Guia de futurs OKEx").

3.6 Haureu de pagar tarifes a OKEx pel servei. Per obtenir informació sobre la tarifa, consulteu la “Guia de futurs OKEx”.

3.7 Si es produeixen anomalies del mercat abans de la liquidació i el lliurament, inclosa, entre d’altres, la fluctuació aguda de l’índex subjacent o la taxa de recuperació anormal, OKEx pot, a la seva discreció, decidir establir-se en un moment adequat amb un mètode comercialment raonable. OKEx publicarà un anunci sobre aquestes regles detallades.

4. Gestió de riscos

4.1 El Servei introdueix diverses mesures per controlar els riscos sistemàtics, incloent, entre d’altres,:

 • Sistema de marges amb relació de marge de manteniment per nivells
 • Mecanisme de liquidació
 • Procediment de recuperació social

OKEx millorarà contínuament les seves mesures de gestió de riscos.

4.2 “Sistema de marges amb relació de marges de manteniment per nivells”. En funció dels VFA que hàgiu dipositat al Servei, la mida de la posició que podeu obrir és limitada. A més, per evitar la liquidació, la vostra ràtio de marge (definida i calculada pel servei, consulteu la “Guia de futurs OKEx”) ha de mantenir-se superior a la ràtio de marge de manteniment, que és la ràtio de marge més baixa necessària per mantenir les vostres posicions actuals. . El Servei adopta un horari de relació de marges de manteniment per nivells. Com més gran sigui la posició oberta, més alta serà la proporció de marge de manteniment. Consulteu la “Guia de futurs OKEx” per obtenir més informació.

4.3 “Mecanisme de liquidació”. Quan la ràtio de marge del vostre compte sigui inferior a la ràtio de marge de manteniment + taxa de comissió de liquidació, es desencadenarà una liquidació del vostre compte. El motor de gestió de riscos del servei assumirà temporalment el vostre compte; i tornarà a estar al vostre control un cop finalitzat el procés de liquidació. Al Mecanisme de liquidació, el motor de gestió de riscos del servei continuarà liquidant les vostres posicions, fins que la vostra ràtio de marge torni a estar per sobre de la vostra ràtio de marge de manteniment per nivells o les vostres posicions quedin totalment liquidades. Consulteu la “Guia de futurs OKEx” per obtenir més informació.

4.4 “Procediment de recuperació social”. És possible que alguns VFA dipositats d’alguns usuaris no puguin cobrir els costos de la liquidació. El dèficit total de tots els usuaris que hagin passat per liquidació el pagarà primer el fons d’assegurances del servei. Si el fons d’assegurances s’esgota, el Servei adopta el procediment de recuperació social per cobrir el dèficit restant. Els usuaris que tinguin beneficis nets durant el dia estaran subjectes a aquesta recuperació. Consulteu la “Guia de futurs OKEx” per obtenir més informació.

4.5 Si la mida de les vostres posicions o les comandes obertes s’acumulen a un nivell que suposa una amenaça considerable per a la resta d’usuaris, OKEx, sota la seva discreció, us pot sol·licitar que cancel·leu les vostres comandes o tanqueu part de les vostres posicions. Reconeix i accepta que OKEx es reserva el seu únic i absolut dret i discreció, en circumstàncies excepcionals, a tancar totalment o parcialment la seva posició o ordres.

5. Limitació de responsabilitat

5.1 Reconeixeu que enteneu a fons les regles i polítiques relacionades amb els serveis. OKEx no serà responsable de les seves pèrdues a causa d’un malentès de les normes i polítiques. En particular, per obrir o mantenir les vostres posicions, la quantitat de VFA que hàgiu dipositat com a marge haurà de complir alguns requisits. Si no es compleixen els requisits, s’iniciarà la liquidació. Quan es produeix una liquidació, podeu perdre tots els VFA que heu dipositat com a marge.

5.2 La informació del vostre negoci es fa oficial a la liquidació. La informació que es mostra entre dos Assentaments consecutius té una finalitat de referència i no es pot garantir que impliqui el resultat oficial. Podeu patir una pèrdua per les vostres accions basant-vos en la informació introduïda en el pagament. OKEx no serà responsable de les seves pèrdues.

5.3 Per complir amb els canvis en les lleis o regulacions o per mantenir el benestar general del mercat, OKEx haurà de, segons el seu exclusiu criteri, canviar les polítiques, les regles o aplicar regles d’emergència de tant en tant. Aquests canvis o implementacions poden conduir a la inaccessibilitat temporal del vostre compte, la recuperació del vostre compte, el tancament immediat de determinades posicions o qualsevol altra interrupció del servei. OKEx no serà responsable de les seves pèrdues.

5.4 OKEx no serà responsable de cap pèrdua que pateixin situacions incontrolables, que inclouen, entre d’altres, a:

 • manteniment del sistema tal com s’ha anunciat amb antelació;
 • mal funcionament del dispositiu d’Internet que ha desactivat la transferència de dades;
 • guerra, aldarulls, inundacions, terratrèmols o qualsevol altra interrupció inesperada;
 • atacs de pirateria informàtica, virus informàtics, mal funcionament de la xarxa d’Internet, problemes bancaris, actualització de llocs web, suspensió del servei, retard o cancel·lació per interrupció del govern;
 • problemes imprevisibles o irresolvibles amb les tecnologies disponibles actualment;
 • causades per tercers, incloses execucions inadequades o retardades.

5.5 Les fallades de la xarxa, les fallades del sistema, els atacs de pirateria informàtica i altres factors imprevistos poden causar rotacions anormals, interrupcions del mercat i altres possibles anomalies. OKEx es reserva el dret de cancel·lar i / o retrocedir transaccions durant un període de temps que consideri suficient per mitigar els efectes perjudicials del mercat. OKEx no serà responsable de cap pèrdua ocasionada.

5.6 Ets conscient que les indignacions tecnològiques poden passar inesperadament. OKEx no serà responsable de cap pèrdua ocasionada per indignacions tecnològiques que incloguin, entre d’altres,:

 • pèrdua, retard, interrupció o qualsevol altre mal funcionament de la connexió al Servei.
 • aturada, lentitud, cap resposta o un altre mal funcionament del Servei, a causa de la sobrecàrrega.
 • mal funcionament a causa de la incapacitat del Servei per recuperar correctament les dades necessàries d’un tercer a través d’Internet.

5.7 OKEx prohibeix estrictament comportaments comercials injustos. OKEx es reserva el dret de promulgar, sota la seva exclusiva discreció, el control executiu sobre el vostre compte, si és així

 • participen en la manipulació de preus o qualsevol altra acció malintencionada al mercat;
 • podria estar perjudicant a altres usuaris o a OKEx mitjançant l’explotació de les vulnerabilitats del Servei o per altres mitjans poc raonables;
 • participen en qualsevol altra activitat que OKEx consideri perjudicial per al benestar general del mercat.

OKEx també es reserva el dret d’emprendre accions que inclouen, entre d’altres, tancar els vostres comptes, limitar la negociació, aturar la negociació, cancel·lar transaccions i transaccions de retrocés per eliminar qualsevol efecte advers al benestar general del mercat. OKEx no serà responsable de cap pèrdua que es produeixi quan es produeixi aquesta acció contra vosaltres.

6. Indemnització

6.1 Heu d’indemnitzar OKEx per accions relacionades amb el vostre compte OKEx i l’ús que feu del Servei.

6.2 Accepteu per defensar, indemnitzar i mantenir indemne a OKEx de qualsevol reclamació o demanda (inclosos honoraris legals raonables) fets o incorreguts per tercers contra OKEx a causa del seu incompliment d’aquest acord o derivat del vostre ús indegut del Servei. , la vostra violació de qualsevol llei o dels drets d’un tercer i / o les accions o inaccions de qualsevol tercer a qui atorgueu permisos per utilitzar el vostre compte OKEx o accedir al nostre lloc web, programari, sistema (inclosa qualsevol xarxa i servidors utilitzats per proporcionar qualsevol dels Serveis) operats per nosaltres o en nom nostre, o qualsevol dels Serveis en nom vostre.

7. Diversos

7.1 El contingut d’aquest Acord també inclou les diverses especificacions del sistema d’OkEx, altres acords o regles a l’annex d’aquest Acord, Guia de l’usuari OKEx Futures amb marge de moneda, Guia de l’usuari OKEx Futures amb marge USDT i altres acords rellevants, normes relatives al Servei que OKEx pot de tant en tant emetre. Un cop alliberat oficialment el contingut anterior, és part integrant d’aquest acord i també l’heu de complir. En cas de conflicte entre el contingut anterior i aquest Acord, aquest Acord prevaldrà si no hi ha declaració contrària.

7.2 OKEx es reserva el dret de modificar unilateralment aquest Acord (inclòs el contingut anterior) si cal. Aquesta modificació es pot produir en qualsevol moment sense previ avís. En cas que es faci algun canvi, els continguts revisats es publicaran immediatament al lloc web d’OKEx. Consulteu la informació més recent publicada per informar-vos de qualsevol canvi. L’ús continuat o l’accés al Servei després de la publicació de qualsevol canvi suposa l’acceptació d’aquests canvis. Si no accepteu el contingut revisat, hauríeu de deixar d’utilitzar els serveis relacionats.

7.3 Heu de llegir molt atentament l’Acord i qualsevol document que s’hi faci referència. Si hi ha alguna cosa que no entengueu a l’Acord i en qualsevol document a què es fa referència aquí, haureu de discutir aquesta qüestió amb OKEx i demanar els aclariments necessaris. Qualsevol comunicació formal amb vosaltres es durà a terme per correu electrònic, tret que s’indiqui el contrari. Els documents us seran enviats per correu electrònic i hauríeu de buscar-nos els mateixos mitjans. També podreu posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon. Qualsevol comunicació formal amb vosaltres, tret que s’acordi el contrari, es farà en llengua anglesa. En cas de discrepància entre la versió en anglès de l’Acord o qualsevol d’aquestes comunicacions i qualsevol traducció de l’Acord o d’aquestes comunicacions (segons correspongui) en un idioma estranger, preval la versió anglesa respectiva. En cas de discrepància entre les comunicacions i l’Acord, prevaldrà l’Acord.

7.4 L’establiment, validesa, explicació, alteració, execució i resolució de conflictes d’aquest acord d’usuari es regirà per les lleis de Seychelles.

7.5 Si hi ha alguna disputa entre un usuari i OKEx, les dues parts haurien d’intentar elaborar una resolució mitjançant negociacions. No obstant això, si l’intent no té èxit, les dues parts haurien d’acord a resoldre el desacord o la disputa mitjançant la justícia de les Seychelles.

7.6 Tots els encapçalaments d’aquest acord són exclusivament per facilitar la lectura i no afectaran la seva interpretació.

7.7 Aquest Acord no s’aplica als usuaris de la simulació de negociació de futurs.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Our Socials
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner